ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

úvod a seznámení

Přejděte na naše nově připravované stránky

Naše služby

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Občanské sdružení ESY HANDICAP HELP, o.s. poskytující služby na regionálním trhu je zaregistrováno dle zákona. č 108/2006 Sb. k 1.4.2007.

Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s
je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handcicapem a umožnit jim v maximální míře zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí.
V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě klienta.Při práci se řídíme etickými princi při poskytování sociální služby

Cílem naší práce
je, aby se prostřednictvím našich služeb mohli klienti zapojit v co největší míře do běžné společnosti:
poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí, popřípadě v cizím prostředí, které klientovi
vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním službám své reálné cíle
pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života
pomáháme při zachování nebo obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti
poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu
podílíme se, nebo realizujeme volno časové aktivity našich klientů se zaměřením na vzdělávání,sportovní a kulturní aktivity, atd.(viz.harmonogram aktivit EHH na rok)
neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a neakreditovanými kurzy
spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením

Zásady - principy poskytování naší služby:
pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je založena na dobrovolnosti a vzájemné dohodě rovnocenných partnerů
pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby
služba musí působit na klienta aktivně,motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci
poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách
Z.č.108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod
při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové společnosti

Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty služeb mají za cíl
pomoci odborným způsobem našich klientů, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům-
upozornit na potřeby této skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích,kde poskytujeme sociální služby
uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob
zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních
hájit zájmy všech našich členů

Náš pracovní tým se skládá z odborníků, kteří mají vědomosti a dlouholeté zkušenosti jak s vedením organizace poskytující sociální služby, tak s prací přímé obslužné péče(přímá práce s klienty), zaměřené především na osobní asistenci.

Bližší specifikace je uvedena v materiálech k jednotlivým sociálním službám včetně úhrady za poskytované služby.


Toto základní prohlášení bylo projednáno s pracovníky na poradě vedoucích pracovníků v Liberci a je v platnosti od 09.04.2008
Přehodnocení základního prohlášení ke dni 09.04.2009.


Kontakt na naší organizaci:
ESY HANDICAP HELP, o.s.
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4 – Perštýn
tel.: Kancelář 486 123 503 

web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz
email: esyhandicaphelp@seznam.cz

Český překlad

lang_cz.gif

Anglický překlad

lang_en.gif

 
TOPlist