ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

KDO JSME

KDOJSME ...

Občanské sdružení ESY HANDICAP HELP, o.s. poskytující služby na regionálním trhu je zaregistrováno dle zákona. č 108/2006 Sb. k 1.4.2007.

Hlavním posláním  ESY HANDICAP HELP, o.s

je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handcicapem a umožnit jim v maximální míře zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí.

V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě klienta.Při práci se řídíme etickými princi při poskytování sociální služby

Cílem naší práce

je, aby se prostřednictvím našich služeb mohli klienti zapojit v co největší míře do běžné společnosti:

poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá

podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí, popřípadě v cizím prostředí, které klientovi

vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním službám své reálné cíle

pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života

pomáháme při zachování nebo obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti

poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu

podílíme se, nebo realizujeme volno časové aktivity našich klientů se zaměřením na vzdělávání,sportovní a kulturní aktivity, atd.(viz.harmonogram aktivit EHH na rok)

neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a neakreditovanými kurzy

spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením

Zásady - principy poskytování naší služby:

pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je založena na dobrovolnosti a vzájemné dohodě rovnocenných partnerů

pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby

služba musí působit na klienta aktivně,motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci

poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách

Z.č.108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod

při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové společnosti

Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty služeb mají za cíl 

pomoci odborným způsobem našich klientů, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům-

upozornit na potřeby této skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích,kde poskytujeme sociální služby

uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob

zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních

hájit zájmy všech našich členů

Náš pracovní tým se skládá z odborníků, kteří mají vědomosti a dlouholeté zkušenosti jak s vedením organizace poskytující sociální služby, tak s prací přímé obslužné péče(přímá práce s klienty), zaměřené především na osobní asistenci.

Bližší specifikace je uvedena v materiálech k jednotlivým sociálním službám včetně úhrady za poskytované služby.

 

ESY-organizacni struktura 26.4.2012.pdf, (35.6kB)
Organizační struktura organizace ESY HANDICAP HELP,o.s.

Organizační struktura

Organizační strukura

 
TOPlist