ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

MONITORING ORGANIZACE

 V této sekci Vám přinášíme přehled novinových článků, které mapují naší činnost.


Velmi úspěšný první festival národnostních menšin uspořádalo uplynulou  sobotu v Kulturním domě Liberec Občanského sdružení „Liberecké Fórum“ pod vedením svého předsedy Adolfa Marcela Grünzy. Účast byla obrovská, na festival se dostavilo více jak 1.200 lidí, včetně dětí.
„O to byl festival zajímavější a pestřejší. Vystupovaly zde dětské soubory Amare Čhave z KONTAKTU Liberec, dětský taneční soubor TYK - TAK pod vedením Věnceslavy Drábkové, taneční soubor Bengale Chave Patrika Kotlára z Tanvaldu, taneční soubor Khamoro Chodov, kapely Gipsy Hera Band z Karlových Varů, Cínovci z České Lípy, Kája Lazar z Kladna, Patrik Kotlár z Liberce,“ vypočítal Adolf Grünza.
Podle něj ses velkým úspěchem a potleskem vystupoval i Jan Gašpar alias Helena Vondráčková z Liberce. Večerní taneční zábavu provázel Kája Lazar z Kladna. Celodenní občerstvení si koordinátoři zajišťovali sami za opravdu lidové ceny, na festivalu si návštěvníci mohli ochutnat i speciality národnostních menšin.
První hudební festival ve velké míře pomohl zajistit náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp a velkou podporu mělo sdružení „Liberecké fórum“ i z  resortu sociálních věcí radního Pavla Petráčka (oba ČSSD).
Krásné ceny pro soutěžící děti zajistil kraj pro děti, které malovaly obrázky k tématu „Bezpečněji na silnicích“.
„Děkuji za velkou podporu všem, kteří nám pomohli zajistit celodenní akci festivalu - od náměstka hejtmana, přes Kulturní dům Liberec až po dobrovolníky z ESY HANDICAP HELP, o.s. Ti dobrovolně pomáhali jak při přípravě hudebního festivalu národnostních menšin, tak při koordinaci a programu dětí „Bezpečněji na silnicích,“ připomněl předseda pořádajícího sdružení.
Navíc vystupující obdrželi obrovské a krásné dárkové koše, grafiky a plakátů, které vyrobili a připravili pracovníci s těžkým zdravotním postižením pod vedením Lenky Zimmermannové.
Večerní taneční zábava trvala do brzkých nedělních ranních hodin.

Tanec v Domě kultury
Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739 541 588
485 226 30
Resort sociálních věcí KÚ LK v Liberci dnes již tradičně uspořádal v sídle Libereckého kraje v Liberci Velikonoční prodejní výstavu výrobků klientů zařízení sociálních služeb Libereckého kraje.
„Výstavy se zúčastňují zařízení sociálních služeb poskytující své služby na území Libereckého kraje, a to jak zřizovaná naším krajem, tak i obcemi či nestátní neziskové organizace,“ uvedl radní pro sociální věci LK Pavel Petráček (ČSSD), který trhy v 10 hodin zahájil.
Stejně jako vloni vystavovalo a prodávalo krajských a neziskových zařízení a prodávající se nestačili otáčet. Zřejmě nejrychleji vyprodaná byla expozice Domova důchodců Sloup v Čechách, kde za hodinu byly pulty prázdné a ředitel Zdeněk Vlk dokončoval vlastnoručně upletenou poslední – 14 pomlázku.
„I letos přišlo podpořit naše klienty přes tisíc lidí, víc už se sem zřejmě ani nevejde,“ zhodnotil akci radní s tím, že poskytovatelé sociálních služeb se opět veřejnosti představí v prosinci na Vánočních trzích.
zdroj: Liberecký kraj
http://www.kraj-lbc.cz//id:153405

Národní rada zdravotně postižených vyzvala lidi s handicapem, aby šli dnes na úřady práce a hromadně tam podali své žádosti o příspěvek na mobilitu. Jedná se o 400 korun měsíčně na provoz vozidla. Tímto hromadným podáním žádostí chtějí zdravotně postižení protestovat proti sociální reformě.

„Pravdou je, že systém, který teď je, je tvrdý. A s dopady úplně na všechny rodiny. Od rodin s malými dětmi s těžkým postižením, na které to dopadne úplně nejvíc. Maminka teďka dostávala sociální dávky na dorovnání životního minima třeba v částce 4300 korun. Teď o ně přijde, protože životní minimum se snížilo a maminka může žádat o takzvanou hmotnou nouzi. A to už většinou rodiny nedosáhnou, protože to tak snížili, že na to nedosáhne skoro nikdo,“ zdůraznila liberecká vozíčkářka Lenka Zimmermannová. 

Liberecký úřad je podle jeho ředitelky Hany Polmové na nápor lidí připraven: „Jsme připraveni posílit současné pracovníky, abychom byli schopni vybrat žádosti od všech klientů a nějakým způsobem je s nimi zpracovávat.“ 

Liberecká krajská rada osob se zdravotním postižením nemá přesné informace, kolik lidí se dnešní akce na úřadu práce v Liberci zúčastní. Někteří vozíčkáři totiž s akcí nesouhlasí. Tvrdí, že by hromadným protestem zkomplikovali práci už tak vytíženým úřednicím, které navíc nemají s návrhem sociální reformy nic společného. 

Pondělí 24.5.2010 bylo v miniškolce v MC Krteček tak trochu zvláštní - měli jsme totiž návštěvu. Mezi děti k miniškolky se přišly podívat děti z rané péče, děti, které mají nějaký zdravotní handicap, ale přesto si rády hrají a chtějí být mezi dětmi.

A co to vlastně bylo za akci? Mateřské centrum Krteček uspořádalo ve spolupráci  se Střediskem rané péče Liberec vzdělávací akci pro maminky dětí s postižením a zároveň zajistilo pro jejich děti hlídání. A tak zatímco se maminky vzdělávaly a dozvídaly se nové informace o zákoně o sociální péči (lektorka paní Zimmermannová z ESY Handicap), jejich děti (dorazilo jich celkem 6) si v sousední herně a tělocvičně hrály se zdravými vrstevníky z miniškolky. Po počátečním ostychu se děti rychle sblížily a za chvilku nebylo skoro poznat, které dítě je zdravé a které je "jiné". Děti si to ve zdejším centru moc užily, vyzkoušely si klouzačky, trampolínu, společně si povídaly, hrály s míčem, hračkami, zazpívaly si atd. Maminky zase ocenily, že mohly k dětem v případě potřeby (svačina, přebalení atd.) bez problémů odběhnout. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, všichni zúčastnění ji ocenili, a proto jsme se domluvili, že po prázdninách budeme pokračovat.

Centrum Babylon Liberec poskytl zázemí v bezbariérovém konferenčním sále pro VI. ročník Plesu vozíčkářů. V bohatém programu vystupuje pro vozíčkáře každoročně Heidi Janků, která opět přítomné nezklamala. Jak říká: “Ples vozíčkářů u Vás v Liberci je pro mne citová záležitost.“

Ples, který pravidelně pořádá organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. pod záštitou Nadace Syner se uskutečnil v sobotu 24. dubna 2010 a opravdu se vydařil. Sál byl zcela zaplněn a bylo beznadějně vyprodáno. V Babylonu se  ples konal potřetí, díky Nadaci Škola hrou a Statutárnímu městu Liberec.
Ples měl bohatý program a velkou účast vozíčkářů a osob s postižením z celé ČR, celkem 365 osob. Jak z Libereckého kraje, tak z Plzně, Ostravy, Olomouce, Brna, Hradce Králové. Programem provázel Jaromír Štěpánek.
Pokaždé přítomné překvapí vystoupení zpěvačky Heidi Janků, která vždy roztančí celý sál včetně vozíčkářů. Heidi Janků, která opět přítomné nezklamala si zatančila s vozíčkářem tango.
Večerem provázeli hudební skupiny S.R.O. a skupina REFLEX a provázeli tento ples až do druhé hodiny ranní. Překvapením pro přítomné plesu byl kouzelník magie MARCOLLI, který ohromil kouzly všechny přítomné na sále. I. letošní ročník VI. Plesu vozíčkářů měl bohatou tombolu díky sponzorům a zdůraznit, že všichni vystupující se vzdali honoráře. „Všem sponzorům a vystupujícím bychom chtěli touto cestou moc poděkovat“.

Lenka Zimmermannová

http://vozickar.com

Lidé dobré vůle měli v sobotu 4. července a v neděli 5. července své dny už podesáté v poutním Velehradě, v němž společně oslavili desáté narozeniny Dnů lidí dobré vůle.
Vyvrcholením jejich prvního dne byl zvláště zajímavý a pestrý  Večer lidí dobré vůle, kterým tisíce návštěvníků na nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, televizních diváků a rozhlasových posluchačů provázela dvojice moderátorů Lucie Výborná a P. Prokop Siostrzonek.
Na velkolepém charitativním muzikantském svátku vystoupil Jiří Pavlica s Hradišťanem a jeho dětští přátelé, dětský sbor Kantiléna, Czech Virtuosi Brno a New LifeM z Polska. Na koncertu předvedla své umění i koloraturní sopranistka Daniela Klichová, která na něj přijela až z řeckých Atén, Pavlína Jíšová s vlastní kapelou z Českých Budějovic a další.
„Je potěšitelné, že Velehrad přitahuje už celé generace jako magnet. Mám radost z každého poutníka, který mi přináší radost a naději, že kořeny velehradské víry přinesou další plody,“ řekl v krátké promluvě na koncertu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Manželka prezidenta České republiky Livie Klausová zdůraznila ve svém krátkém vystoupení výjimečnou atmosféru lidské pokory a radosti, která Dny lidí dobré vůle provází. „Přeji vám všem, abyste hluboce prožili letošní Cyrilometodějské oslavy a roznesli radost z milých setkání do svých domovů,“ řekla na adresu účastníků sobotního koncertu a tlumočila jim srdečný pozdrav od jejího manžela, prezidenta republiky.
Koncert lidí dobré vůle, jenž se konal v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů byl největší interaktivní charitativní sbírkou v naší zemi, jejíž výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi tři neziskové organizace – Nadační fond ADIUVARE, Salesiánského středisko volného času Don Bosco a Hospic Dobrého Pastýře. Vzhledem k ničivým povodním, které zasáhly v minulých dnech sever Moravy, se velehradská sbírka rozrostla prostřednictvím Charity České republiky o pomoc obcím, které běsnící vodní živel nejvíce postihl. „Nemohli bychom se nazývat lidmi dobré vůle, kdybychom dnes večer nevzpomenuli také těch, kteří jsou sužováni ničivými povodněmi. Milí přátelé, nejste sami, kteří trpíte ničivými povodněmi,“ vzkázal lidem na sever Moravy páter Siostrzonek. Do skončení koncertu, tedy do bezmála dvaadvacáté hodiny sobotního večera, činil výtěžek ze sbírky bezmála milion čtyři sta tisíc korun.
„Ráda na Dny lidí dobré vůle jezdím. Vládne tu pohoda a vlídnost z lidí tu přímo vyzařuje,“ svěřila se vozíčkářka Lenka Zimmermannová z Liberecka.
„Ať jsou vaše srdce mladá a plná hvězd,“ řekla na závěr koncertu Lucie Výborná. Pomyslnou tečku za Večerem lidí dobré vůle udělala píseň Voda má, v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem.

Zdeněk Skalička
Zdroj tiskové zprávy: Idnes.cz

Ochrnutí, smrt dítěte, rakovina a záchrana před uhořením ve vlastním voze. To je život 46leté liberecké vozíčkářky Lenky Zimmermannové. Spolu se svými kolegy vybudovala organizaci poskytující asistenční službu ESY HANDICAP HELP.

Důvodem, proč založila vlastní organizaci pomáhající postiženým, byl především byrokratický šiml.

„Když jsme jako postižení pracovali v chráněných dílnách, měli jsme velmi malé platy, přestože jsme odváděli práci jako zdraví lidé. Na začátku jsem šla domů s tisícovkou. Dalším důvodem byl fakt, že vozíčkáře nikdo nechtěl,“ vysvětluje energická žena. Kromě toho chtěla dokázat, že i handicapovaní lidé se mohou uplatnit a být užiteční.

Na vozíčku se Lenka Zimmermannová ocitla v roce 1996 poté, co jí po pokousání psem podali očkovací látku proti vzteklině. „Půldruhého roku jsem byla ležák. Úplně jsem ochrnula, na nohy mě postavila až hrozba, že mi vezmou obě děti,“ vyprávěla Právu blondýnka, která při tom ve své kanceláři v centru Liberce vyřizovala korespondenci, telefony a pořádala miniporadu se svými kolegy.

Ve chvíli, kdy se do jejího života začal vracet optimismus, její 18letý syn náhle zemřel při autonehodě. „Byl zaměstnán u stavební firmy, která mu dávala práci už jako mladistvému. Přivydělával si, aby mi pomohl. Po jeho smrti jsem musela do práce,“ vyprávěla.

Pracovala nejprve v chráněných dílnách, které nebyly bezbariérové. Pokaždé, když potřebovala použít toaletu, musela požádat někoho třetího.

 „Byla jsem často nemocná a tam někde začal můj zájem o asistenční službu. Pomohl nám Výbor dobré vůle Olgy Havlové, nadace Kuře, Preciosa anebo Euronisa, ale hlavním donátorem se stala Nadace Syner. Vybavila nám bezbariérové kanceláře, poskytla prostory i prostředky do začátků,“ vzpomíná na dobu před dvěma lety.

 Začátky centra osobní asistence hodnotí jako dobu, kdy se učila za pochodu. Zpracovávat projekty se naučila už v minulosti, teď musela zvládnou manažerské schopnosti a týmovou práci.

Z prvních pěti přihlášených projektů vyšly tři. Z prvních deseti klientů centra je jich dnes na 350.

 „Co mě ale štve, jsou různé kontroly státních orgánů. Například nám vyčetli, že máme ve správní radě samé postižené. Když se jich náš psycholog, který je také na vozíčku a pomáhá lidem na spinální jednotce, zeptal, proč si myslí, že by měl odvádět horší práci, už mu neodpověděli,“ uzavřela vozíčkářka Zimmermannová.

Liberec - Jeden velký kotrmelec. I tak by šel popsat dosavadní život Lenky Zimmermannové. Vozíčkářky z Liberce, která se před několika dny stala mediálně známou po celé ČR. Důvod popularity byl pro ni ale jedním z dalších životních traumat. Měla velké štěstí, když ji z hořícího auta, samotnou a nemohoucí se z něho dostat, vytáhl kolemjedoucí řidič. Přesto neztrácí životní optimismus a denně jako vedoucí centra asistentské péče ESY HANDICAP HELP, o.s., bojuje s nepřízní osudu. A nejen svého.

Na otázku, co ji přivedlo k práci s lidmi se zdravotním postižením bez hořkosti odvíjí svůj příběh: „Byl to můj vozík, na kterém jsem se v roce 1996 ocitla. Dříve jsem ani na chvíli nepomyslela, že se během jednoho dne může změnit celý svět. Byla jsem sama se dvěma dětmi a starala se o dceru s vrozenou dětskou obrnou a zdravého syna. Chtěl mi pomoci, ale jako mladistvý těžko hledal přivýdělek. Pomohla mi největší stavební firma v kraji, kde dostal práci. Pak přišel další kotrmelec, když mi syn zemřel při autonehodě. Musela jsem zpátky do práce, učit se soběstačnosti a proto jsem nastoupila do počítačové pracovny chráněné dílny v Liberci Pavlovicích. A tam začíná můj zájem o asistenční službu. V počítačové učebně nebyla rampa pro vozíčkáře. Kdykoliv někdo potřeboval na toaletu, museli jsme si zavolat pomoc a mně hrozně vadilo, že s tím nikdo nic nedělá. Obrátila jsem se na Nadaci SYNER, díky níž jsme v roce 2001 získali bezbariérovou plošinu. Když jsem okusila první slastný pocit z úspěšné žádosti, rozhodla jsem se, že se začnu věnovat problematice vypisování žádostí o granty z různých fondů," popisuje Zimmermannová jednotlivé kroky směřující k její dnešní odbornosti.

Následovalo založení centra osobní asistence, přihlásili se do pěti projektů a vyšly hned tři. Na začátku dokázali nabídnout pomoc deseti klientům, do roka jich bylo více jak třikrát tolik. Další rok se na seznamu potřebných, kterým centrum pomáhalo, bylo už šedesát jmen. A přesto Lenka nebyla spokojená.

Proč?: "Legislativu a mechanismy podání žádostí jsme se učili samostudiem a někdy stylem pokus-omyl. Peníze jsme získali, ale měla jsem pocit, že nejsou přerozdělovány právě nejšťastněji. To mluvím o roku 2007, kdy jsem kvůli zdravotním problémům hodně času trávila v nemocnici. Možná tam vznikl nápad založit vlastní asistenční službu a to byl krok ke zrodu ESY HANDICAP HELP. Z původních kolegů a klientů se v ESY soustředilo zhruba 70%. První rok ale nebyl zrovna ukázkový. Začínali jsme od nuly a nebýt Nadace SYNER, která na rozjezd zajistila výborné podmínky, prostory, zázemí a v neposlední řadě pomohla i finančně, naše ESY by nezačalo žít. Nadace SYNER je tak moje nejen pomyslná berlička, o kterou jsem se mohla kdykoliv opřít. Když vyprávím o vzniku ESY HANDICAP HELP na seminářích, posluchači nevěřícně kroutí hlavou a diví se, že se někdo takový našel."

To je historie, byť nestará. Patří se říci, že v prvním roce ESY v rámci projektů pracovalo s rozpočtem 4 milióny korun. V celé republice působí desítky poskytovatelů asistenčních služeb, podle různých kritérií ESY řadí mezi první pětici. V Libereckém kraji se profiluje ESY osobní asistencí, dalšími službami překračuje jeho hranice. Zaměstnává přes 40 asistentů a pomoc nabízí více jak třem stovkám klientů. A kdyby byla kapacita větší, ze dne na den by péči ESY přivítali rádi další handicapovaní. „Na druhou stranu si nedělejme iluze. Asistenční služba je práce jako každá jiná, byť vyžaduje nesmírný duševní potenciál a vnímavost ze strany asistentů. I my jsme řešili případy stížnosti některých klientů. Pokládám to za normální jev. Ale jsem pyšná, že handicapovaní se umějí postarat o sebe a s pomocí zdravých nabízejí službu desítkám vozíčkářů a ležících pacientů," říká Lenka Zimmermannová.

A protože ani chvíli nechce ztratit, při našem rozhovoru byla vedle běžných záležitostí plně zaujata přípravou na další z vozíčkářských plesů.

URL| http://www.r1genus.cz/clanky/spolecnost-11/nadace-je-moje-berlicka-5451

Liberec/ Bezbariérový konferenční sál libereckého Centra Babylon se stane v sobotu 19. dubna dějištěm už čtvrtého Plesu vozíčkářů.

Ples začíná v sobotu v 19.30 hodin a jak prozradili pořadatelé, sjíždějí se na něj každý rok handicapovaní nejen z Liberecka, ale také z ostatních měst republiky, a dokonce i ze zahraničí.Nebude chybět Haidi Janků V programu vystoupí například zpěvačka Heidi Janků, a také František a Vojta Nedvědovi s kapelou.

Ples pořádají organizace ESY HANDICAP HELP, o. s. a Sdružení vozíčkářů Region Nisa, o. s. pod záštitou Nadace Syner. V Babylonu se ples koná poprvé - díky Nadaci škola hrou a Statutárnímu městu Liberec.Programem bude provázet moderátor Jaromír Štěpánek. Na úvod vystoupí taneční skupina Takt, poté zahraje skupina S. R. O.Poprvé na tomto plese vystoupí František a Vojta Nedvěd s kapelou, dále zde bude hrát i skupina Black Beagle, , která spolu s S. R. O. provází ples každým rokem a obvykle baví návštěvníky až do druhé hodiny ranní.

I letošní ročník Plesu vozíčkářů má bohatou tombolu. Každá vstupenka vyhrává díky sponzorům. Hlavní ceny předá vozíčkářům zástupce Nadace Syner. Zástupci Tarmac CZ, a. s. předají sety na bezpečnou jízdu na silnicích -balíčky se signálními vestami na vozík a reflexními samolepkami s označením.

Region Severní Čechy

Čtvrtý ples vozíčkářů zaplní v sobotu 19. dubna konferenční sál libereckého zábavního Centra Babylon

Liberec/ Bezbariérový konferenční sál libereckého Centra Babylon se stane v sobotu 19. dubna dějištěm už čtvrtého Plesu vozíčkářů.

Ples začíná v sobotu v 19.30 hodin a jak prozradili pořadatelé, sjíždějí se na něj každý rok handicapovaní nejen z Liberecka, ale také z ostatních měst republiky, a dokonce i ze zahraničí.

Nebude chybět Haidi Janků

V programu vystoupí například zpěvačka Heidi Janků, a také František a Vojta Nedvědovi s kapelou.

Ples pořádají organizace ESY HANDICAP HELP, o. s. a Sdružení vozíčkářů Region Nisa, o. s. pod záštitou Nadace Syner. V Babylonu se ples koná poprvé - díky Nadaci škola hrou a Statutárnímu městu Liberec.Programem bude provázet moderátor Jaromír Štěpánek. Na úvod vystoupí taneční skupina Takt, poté zahraje skupina S. R. O.Poprvé na tomto plese vystoupí František a Vojta Nedvěd s kapelou, dále zde bude hrát i skupina Black Beagle, , která spolu s S. R. O. provází ples každým rokem a obvykle baví návštěvníky až do druhé hodiny ranní.

I letošní ročník Plesu vozíčkářů má bohatou tombolu. Každá vstupenka vyhrává díky sponzorům. Hlavní ceny předá vozíčkářům zástupce Nadace Syner. Zástupci Tarmac CZ, a. s. předají sety na bezpečnou jízdu na silnicích -balíčky se signálními vestami na vozík a reflexními samolepkami s označením.

Region Severní Čechy

1  
2  
 
TOPlist