ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Odborné sociální poradenství (8320722)

Odborné sociální poradenství
Cílem je informovat všechny uživatele naši cílové skupiny prostřednictvím informačního systému modularIS při vytvoření a fungování celostátní sítě odborného sociálního poradenství v rámci projektu Duhový kruh pomoci a poradenství zdravotně postiženým v ČR.
Uživatel se sám individuálně zapojuje do rozhodování o využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností. Každý uživatel, či zákonný zástupce, nebo opatrovník si rozhodne sám, zda-li informace využije ve prospěch postiženého a k potřebám základních životních potřeb, či nikoliv.
Služba zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotní postižením a seniory.
Dotazy řeší specializovaní psychologové a odborník na vzdělávání. Naše organizace zajistí poté vše potřebné, aby informace došla k uživateli a byla náležitě využita. Uživateli se snažíme pomoci operativně a postupně řešit za pomoci dalších institucí, odborníků, našich zaměstnanců jeho nepříznivou situaci, kterou není schopen řešit sám.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů pro zdravotně postižené, převážně s kombinovanými vadami. Poskytovaná služba je mezi všemi poskytovateli služeb a sociálními pracovníky RHC ústavech v celé ČR, včetně LDN a obcemi metodicky jednotná, ucelená, velice potřebná a výstup ze služby je kvalitní.

Cílová skupina odborné sociální poradenství jsou osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným  zdravotním postižením, jejích rodinným příslušníkům, přátelům, učitelům ,partnerům. Další cílovou skupinou jsou lékaři, rehabilitační pracovníci a další odborníci, kteří pracují s uvedenou cílovou skupinou.
Služba není poskytována osobám se smyslovým postižením a duševně  nemocným.

Údaje a základní info o službě
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní
 Poskytována:
 od 1.6.2007

 Cílová skupina klientů:
•    osoby s chronickým duševním onemocněním
•    osoby s chronickým onemocněním
•    osoby s jiným zdravotním postižením
•    osoby s kombinovaným postižením
•    osoby s tělesným postižením
•    osoby se sluchovým postižením
•    osoby se zdravotním postižením
•    osoby se zrakovým postižením
•    osoby v krizi
•    rodiny s dítětem/dětmi
•    senioři

Věková kategorie klientů:
•    mladí dospělí (19 – 26 let)
•    dospělí (27 – 64 let)
•    mladší senioři (65 – 80 let)
•    starší senioři (nad 80 let)

Kapacita ambulantní formy poskytování:
•    počet intervencí (30 min. jednání) - 1100
•    Ročně počet intervencí.

Pracovní doba ambulantní formy poskytování:
pondělí:      
úterý:      
středa:     14:30 - 18:00
čtvrtek:      
pátek:      
sobota:      
neděle:    
 
Kapacita terénní formy poskytování:
•    počet intervencí (30 min. jednání) - 62
o    Ročně počet intervencí.
 
Pracovní doba terénní formy poskytování:
pondělí:     15:00 - 17:00
úterý:      
středa:      
čtvrtek:      
pátek:      
sobota:      
neděle:      
 
Kontakty
telefon:     
486 123 503           
e-mail:       esyhandicaphelp@seznam.cz
web:          www.esyhandicaphelp.wgz.cz

Vedoucí zařízení:
Mgr. Pavel Selinger
Rozšířená působnost v krajích:
Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Hlavní město Praha

 
TOPlist