ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Sociální rehabilitace (6095271) dílna „SMRK“

Popis realizace poskytování sociální služby                                              

Hlavním posláním této služby je zařadit osoby s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané zpět do pracovního procesu a do společnosti.

Cílem je dosažení vhodného pracovního uplatnění v místě působnosti uživatele a v budoucnu finanční soběstačnost uživatele, podpora psychické a sociální stabilizace a osamostatnění.

Název a místo zařízení poskytované sociální služby:

Sociální rehabilitace dílna „SMRK“, Frýdlantská 59, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Jedná o bezbariérové prostory v přízemí objektu s vlastním vchodem, bezbariérovým sociálním zázemím.

Sociální rehabilitace dílna „SMRK“: ambulantní forma

Dílna „SMRK“ v Novém Městě pod Smrkem je dalším krokem na cestě zpět do společnosti a tolik potřebným mezistupněm v systému zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných s těžším zdravotním postižením. Jedná se o osoby s handicapem, které byli dlouhodobě nezaměstnané a bydlí v lokalitě obce a snaží se pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Práce je jim uzpůsobena tak, aby jí zvládli i pracovníci s velmi omezenou pracovní schopností. Sociální rehabilitace v dílně „SMRK“  je v souladu KP plánu rozvoje sociálních služeb v obci a se střednědobým plánováním LK.

Vedoucí dílny „SMRK“ :  Předem určený vedoucí pracovník EHH              

Počet uživatelů - pracovníků + vedoucí dílny, kapacita:

4 uživatelé + 1 vedoucí dílny „SMRK“

Vzhledem k dlouhodobému pracovní rehabilitaci je max. kapacita 4 osoby se zdravotním  postižením za rok.

Věková skupina uživatelů:

18 let – 64 let

Metody práce s uživatelem a způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:

Služba obsahuje soubor specifických činností zaměřený na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění v místě působnosti uživatele. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Syner, Nadací Bariéry, Nadací Škola hrou, Akademii J.A.Komenského Liberec, Komunitním centrem KONTAKT Liberec atd. Dále se všemi zaměstnavateli, kteří přijímají imobilní pracovníky. Úzce spolupracujeme se zástupci obcí – odbor zdravotně znevýhodněné osoby. Uživatel – pracovník se sám individuálně zapojuje do rozhodování o využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností.

Materiální, technické zabezpečení realizace (ambulantní služba): Sociální rehabilitace dílna „SMRK“

Jedná o bezbariérové nebytové  prostory nově zrekonstruované obcí a částečně NNO, které se  nachází v přízemí objektu s vlastním vchodem a bezbariérovým sociálním zázemím, dále se zde nachází 2 pracovny, 1 kancelář, kuchyňské zázemí, sklad, chodba, šatna. Nebytové prostory mají vlastní vytápění, velikost prostor 94 m2. Možnost parkování aut je přímo u areálu.

Cílem naší práce je, aby prostřednictvím naších služeb a našeho doprovázení  se mohli uživatelé zapojit v co největší míře do běžné společnosti :

  • poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které uživatel nezvládá bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení, či vyznání
  • podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti uživatele v jeho přirozeném prostředí, nebo v
  • cizím prostředí, které uživateli vyhovuje a naplňuje díky našim sociálním službám  své reálné cíle
  • poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu
  • podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich uživatelů se zaměřením na vzdělávání, sportovní, kulturní aktivity, atd. (viz harmonogram aktivit EHH, či jiných organizací a institucí)

 

Zásady – principy poskytování naší služby:

  • pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je založena na dobrovolnosti a
  • vzájemné dohodě rovnocenných partnerů, pomáhající musí respektovat názor uživatele naší služby
  • služba musí působit na uživatele aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci
  • poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách Z. č.108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod
  • při své práci chráníme uživatele našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové společnosti

 Všechny naše aktivity a sociální práce s uživateli služeb mají za cíl

 

 

• pomoci odborným způsobem našim uživatelům, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům 

• upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na kraji, kde poskytujeme sociální služby 

• naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. 

• samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav, či sociální situaci.

 • uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob • zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních, hájit odborné zájmy všech našich členů

 • V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě uživatele služby. Při práci se řídíme etickými principy při poskytování sociální služby.

Kontakt na naší organizaci: Sociální rehabilitace dílna „SMRK“

ESY HANDICAP HELP, o.s., Frýdlantská 59, 463 65 Nové Město pod Smrkem

tel.: 482 325 988, web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz   ; email: esyhandicaphelp@seznam.cz

ESY- 70 dilna SMRK .doc, (319kB)
ESY- § 70 dílna SMRK ve formátu WORD ke stažení zde
 
TOPlist