ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

Poradenství

Daňová reforma

Současný systém výběru přímých daní je velmi náročný a složitý a jeho administrativa je navíc velmi drahá nejen pro stát, ale i pro samotné poplatníky. Bylo proto nutné vytvořit nový jednoduchý a přehledný systém, který bude i dlouhodobě stabilní a více se přiblíží lidem.

Vláda klade důraz především na spravedlnost a rovné podmínky pro všechny poplatníky. Aby mohla i nadále být sazba daně z příjmu v poměrně nízké výši, je potřeba odstraňovat zejména výjimky, na které v podstatě navíc doplácí všichni ostatní.

Daňová reforma představuje také značné snížení zdanění práce na úkor zdanění spotřeby, které přinese mnoho pozitivních efektů. Na první pohled nebude tento posun možná patrný, ale ve výsledku pomůže celé ekonomice. Navíc bylo zdanění práce v Česku jedno z nejvyšších ve srovnání se skupinou nejvyspělejších zemí.

Hlavní změny


Rok 2012

·         Zvyšuje se sleva na dítě o 150 korun měsíčně. Všichni, kteří vyživují dítě, si tak budou moci odečíst od zálohy na daň daňové zvýhodnění na dítě ve výši 1 117 korun měsíčně. Celková roční částka daňového zvýhodnění se tedy zvýší o 1 800 korun na 13 404 korun.

·         Zvyšuje se daňový bonus. Nyní se tento bonus, který obdrží rodiče s vyššími daňovými odpočty, než je jejich daň, uplatňoval v rozmezí od 100 do 52 200 korun. Strop bonusu bude nově posunut do výše 60 300 korun ročně.

·         Zdaňuje se hazard. Loterijní společnosti již nebudou osvobozeny od daně z příjmů. Zavádí se také speciální odvod, který bude příjmem státního a obecních rozpočtů. Loterijní společnosti už nebudou moci rozhodovat o příjemcích svých odvodů.

·         Snížená sazba DPH se zvyšuje z 10 na 14 procent. Základní sazba DPH zůstává zachována ve výši 20 procent.


Rok 2013

·         Daň z přidané hodnoty se sjednotí. Bude existovat jedna sazba daně ve výši 17,5 procenta.


V dalších letech

·         Základem daně z příjmu se stane hrubá mzda. Sazba daně se sjednotí na 19 procentech. Lidé proto ušetří až stovky korun měsíčně.

·         Bude možné odečíst více peněz na dobročinné účely. Fyzické osoby budou moci odečíst 15 procent ze základu daně, právnické osoby 10 procent. Podpoří se tak více dobrovolná solidarita.

·         Sjednotí se sazby daně darovací a daně dědické. Sazba darovací daně se stanovuje na 19 procent, sazba dědické daně na 9,5 procenta. Výpočet těchto daní již nebude podléhat složitým tabulkám.

·         Odpočet úroků z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření se sníží. Nyní bude možné odečíst maximálně 80 tisíc korun ročně. Do tohoto limitu se dostane drtivá většina hypoték.

·         Odstraňuje se dvojí zdanění dividend. Podíly na zisku budou osvobozeny od srážkové daně.

·         Ruší se některé nesystémové daňové výjimky. Zrušené výjimky budou zaměstnancům kompenzovány slevou na dani z příjmu ve výši 3 000 korun ročně.

·         Vznikne jedno inkasní místo (JIM). Zjednoduší se platba daní z příjmů a pojistných díky podávání jednoho formuláře a osobnímu daňovému účtu. Daňové subjekty již nebudou muset komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotními a úrazovými pojišťovnami.

·         Odvody zaměstnanců na zdravotním pojištění se zvyšují o dvě procenta. Zaměstnanci tak budou nově platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 6,5 procenta.

·         Odvody zaměstnavatele se snižují o více než 1,6 procenta. Odvody firem za zaměstnance se spojí do jednotného odvodu z úhrnu mezd na veřejná pojištění. Zaměstnavatelům se navíc tyto odvody sníží ze současných 34 procent (25 procent na sociální pojištění a 9 procent na zdravotní pojištění) na 32,4 procent. Tím dojde k podpoře zaměstnanosti, a to zejména u nízkopříjmových skupin.

·         OSVČ budou odvádět pojistné stejně jako zaměstnanci, a to v sazbě 6,5 procenta. Podnikatelé a živnostníci ale zároveň budou mít možnost si tuto sazbu zvýšit. Zvýší se tak i jejich následně vyplácené dávky, jako například starobní důchod.

Žádné komentáře
 
TOPlist