ESY HANDICAP HELP, o.s.

Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Chcete dosáhnout na své sny, přání a cíle, ale handicap Vám to nedovolí? Využijte našich slušeb.

Kalendář

úvod a seznámení

Kdo jsme

Občanské sdružení ESY HANDICAP HELP, o.s. poskytující služby na regionálním trhu je zaregistrováno dle zákona. č 108/2006 Sb. k 1.4.2007.

Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s
je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handcicapem a umožnit jim v maximální míře zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí.
V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě klienta.Při práci se řídíme etickými princi při poskytování sociální služby

Cílem naší práce
je, aby se prostřednictvím našich služeb mohli klienti zapojit v co největší míře do běžné společnosti:
poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí, popřípadě v cizím prostředí, které klientovi
vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním službám své reálné cíle
pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života
pomáháme při zachování nebo obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti
poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu
podílíme se, nebo realizujeme volno časové aktivity našich klientů se zaměřením na vzdělávání,sportovní a kulturní aktivity, atd.(viz.harmonogram aktivit EHH na rok)
neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a neakreditovanými kurzy
spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením

Zásady - principy poskytování naší služby:
pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele o službu a je založena na dobrovolnosti a vzájemné dohodě rovnocenných partnerů
pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby
služba musí působit na klienta aktivně,motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci
poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách
Z.č.108/2006 Sb. a v souladu s dodržováním lidských práv a svobod
při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové společnosti

Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty služeb mají za cíl
pomoci odborným způsobem našich klientů, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům-
upozornit na potřeby této skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích,kde poskytujeme sociální služby
uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob
zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních
hájit zájmy všech našich členů

Náš pracovní tým se skládá z odborníků, kteří mají vědomosti a dlouholeté zkušenosti jak s vedením organizace poskytující sociální služby, tak s prací přímé obslužné péče(přímá práce s klienty), zaměřené především na osobní asistenci.

Bližší specifikace je uvedena v materiálech k jednotlivým sociálním službám včetně úhrady za poskytované služby.


Toto základní prohlášení bylo projednáno s pracovníky na poradě vedoucích pracovníků v Liberci a je v platnosti od 09.04.2008
Přehodnocení základního prohlášení ke dni 09.04.2009.


Kontakt na naší organizaci:
ESY HANDICAP HELP, o.s.
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4 – Perštýn
tel.: Kancelář 486 123 503 

web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz
email: esyhandicaphelp@seznam.cz

 
TOPlist